Polityka prywatności

Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu internetowego Urzędu Miejskiego w Suwałkach
akceptujecie Państwo zasady zawarte w polityce prywatności portalu www.um.suwalki.pl.
Informacje ogólne
Celem niniejszego serwisu jest dostarczenie Użytkownikowi rozwiązań, które pozwalają na
realizację w pełni bezpiecznych usług online, z jednoczesnym poszanowaniem zasad
poufności i nieujawniania ich innym podmiotom, chyba że na postawie wyraźnego
upoważnienia otrzymanego od Użytkownika lub na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa.
Miasto Suwałki będzie przetwarzało dane osobowe Użytkownika tylko w celu w jakim je
otrzymało.
W celu ułatwienia Użytkownikowi korzystania z serwisu, używa się technologii cookies, o
czym szerzej poniżej.
Dodatkowo, serwis używa Google Analytics, sieciowej usługi analitycznej Google Inc.
(„Google”). Google Analytics używa plików cookies, plików tekstowych, które są
zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i umożliwiają analizę
korzystania ze strony internetowej. Generowane przez pliki cookies informacje dotyczące
korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) przekazywane są do serwera Google
w USA i tam gromadzone. Na podstawie tych danych tworzone są raporty aktywności na
potrzeby administratorów serwisu.
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, o ile jest to nakazane
przepisami prawa lub o ile osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Google nie
zestawia adresu IP z żadnymi innymi danymi, którymi dysponuje.
Korzystając z serwisu zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez Google danych
zgromadzonych w opisany wyżej sposób i w wymienionym celu.  
Pliki Cookies
Cookies (tzw. Ciasteczka) – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w urządzeniu końcowym
Użytkownika (komputer lub inne urządzenie) podczas przeglądania niniejszego serwisu,
pozwalające pozyskać informacje na temat tego w jaki sposób Użytkownik korzysta z
serwisu, tak aby dopasować serwis do potrzeb i preferencji konkretnego Użytkownika oraz
aby zapewnić jego właściwe funkcjonowanie.
Zasady działania cookies
Niniejszy serwis korzysta z plików cookies, tzn. że niewielkie informacje tekstowe
zapisywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika poprzez serwer serwisu (zgodnie z art.
173 ust. 1 i 2 ustawy prawo telekomunikacyjne).
W przypadku gdy Użytkownik po raz kolejny odwiedza serwis, przeglądarka internetowa
przesyła zapisane cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika z powrotem do serwisu,
dzięki temu serwer serwisu rozpoznaje konkretnego Użytkownika i pamięta różne
indywidualne elementy oraz preferencje Użytkownika.
Przechowywane pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu
końcowym Użytkownika lub oprogramowaniach zainstalowanych na tym urządzeniu.
Rodzaje wykorzystywanych plików cookies
Niniejszy serwis korzysta z plików cookies, które:
zapisują informację na temat dokonywanych przez Użytkownika wyborów, co z kolei
umożliwia dostosowanie serwisu do potrzeb konkretnego Użytkownika, np. poprzez
zapamiętanie wybranego języka;
pozwalają na zbieranie informacji o tym jak często i ilu Użytkowników odwiedza serwis,
tylko i wyłącznie w celach statystycznych, bez dokonywania identyfikacji Użytkowników;
pozwalają określić w jaki sposób Użytkownicy korzystają z serwisu, a tym samym
dostarczają informacji na temat obszarów, które Użytkownik przeglądał, czasu który spędził
na stronie, trudnościach, które się pojawiły, jak np. komunikaty o błędach, co pozwala
utrzymać działanie serwisu na odpowiednim poziomie.
Powyższe pliki cookies nie służą identyfikacji danych osobowych Użytkowników.
Kontrola zapisywania plików cookies
Korzystanie z serwisu przez Użytkownika bez dokonania zmiany ustawień w przeglądarce
internetowej w celu blokowania obsługi cookies, oznacza uzyskanie dostępu przez pliki
cookies do urządzenia końcowego Użytkownika i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
przez Użytkownika na używanie plików cookies.
Użytkownik ma prawo w każdym momencie korzystania z serwisu zablokować możliwość
zapisywania plików cookies, poprzez zmianę ustawień dotyczących plików cookies w swojej
przeglądarce internetowej.
W celu uzyskania informacji, co do możliwości zmiany ustawień obsługi plików cookies,
należy skorzystać z instrukcji używanej przez siebie przeglądarki internetowej, albo
wyświetlić opcję pomoc w swojej przeglądarce, aby dowiedzieć się jak dostosowywać lub
zmieniać ustawienia przeglądarki.
W celu ponownego uruchomienia obsługi cookies należy ponownie zmienić́ ustawienia
przeglądarki. Zapisane pliki cookies mogą̨ być́ w większości przypadków usunięte przez
Użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
Usunięcie bądź zablokowanie plików cookies może wpłynąć na sposób korzystania z
serwisu, gdyż niektóre jego obszary mogą stać się nie w pełni dostępne dla Użytkownika i w
konsekwencji może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcjonalności
serwisu.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).
Więcej szczegółów dowiesz się na temat przetwarzania danych osobowych po kliknięciu w
link:  http://bip.um.suwalki.pl/Menu_tematyczne/odo/ochrona-danych-osobowych.html
Kontakt
Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, proszeni są o
wysłanie uwag na adres: org@um.suwalki.pl

Scroll to Top