AKREDYTACJA
SPOTTER

§ 1 Zasady przyznawania Akredytacji

1. Warunkiem rozpatrzenia prośby o akredytację jest wypełnienie i przesłanie formularza.
2. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 15.06.2024 roku.
3. Informacje o przyznaniu akredytacji i sposobie jej odebrania zostanie przekazana mailowo na adres podany w formularzu.
4. Złożenie wniosku o Akredytację nie jest równoznaczne z udzieleniem Akredytacji.
5. Przyznanie mediom tytułu patrona medialnego czy nawiązanie współpracy redakcyjnej nie jest jednoznaczne z przyznaniem Akredytacji.
6. Liczba akredytacji jest ograniczona.
7. Klub zastrzega sobie możliwość odmówienia przyznania akredytacji bez podania przyczyny.

§ 2 Zasady obowiązujące osoby akredytowane

1. Przyznana akredytacja jest imienna i upoważnia do wejścia do strefy spottera wyłącznie osobę, na której nazwisko została wydana.
2. Przyznana akredytacja upoważnia do wejścia do strefy spottera w dniach 28-29 czerwca 2024 r.
3. Przyznana akredytacja upoważnia do wejścia do strefy spottera i korzystania z darmowej sieci Wi- Fi.
4. Akredytacja nie zwalnia osób akredytowanych od przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności wynikających z ustawy Prawo prasowe, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisów Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczących dóbr osobistych.
5. Przyznana akredytacja upoważnia do otrzymywania ważnych komunikatów organizacyjnych na podany podczas rejestracji adres mailowy.
6. Przyznana akredytacja zobowiązuje do przekazania 10 zdjęć / 2 filmów ( 30 sekund) wykonanych podczas Odlotowe Suwałki AIR SHOW 2023 organizatorom. Zdjęcia zostaną umieszczone w galerii na stronie internetowej odlotowesuwalki.pl oraz w galerii konta FB Odlotowe Suwałki AIR SHOW.

Spotterów oraz fotografów zapraszamy do wnioskowania o akredytację poprzez wypełnienie o przesłanie formularza na adres mailowy ezagorski@um.suwalki.pl

Scroll to Top